Als Vandersterre werken wij er continu aan om onze assortimenten te verduurzamen. Dat begint al bij de koe en zelfs in de stap daarvoor: de voerprogramma’s waaronder de samenstelling van het gras. Voor blije koeien stimuleren wij koe-welzijn bevorderende zaken als koe-borstels en matrassen. Vandersterre is één van de ondertekenaars van het convenant Weidegang, waarmee beweiding (koe in de wei) wordt bevorderd.

Ook bij het kaasmaken staat duurzaamheid hoog in het vaandel. Waar mogelijk laten wij onnodige toevoegingen weg uit onze kaasrecepturen (clean label). O.a. Landana wordt gemaakt in een fabriek waar zonnepanelen ingezet worden en waar zo veel als mogelijk warmte, water en bijproducten teruggewonnen en/of hergebruikt worden. Op landgoed Kaamps worden o.a. blauwe diensten geleverd, waarbij land bij hevige regenval onder water loopt voor een optimaal landschapsbeheer. Op Landgoed Kaamps waar onze kaasmakerij is gevestigd hebben we als doel om in 10 jaar klimaat neutraal te zijn.

Bij Vandersterre vinden we scheiding van afvalstromen, inzet van groene energie al heel gewoon, net als het toepassen van veel glas in onze gebouwen, hetgeen minder verlichting en daarmee energie betekent. Natuurlijk proberen we ook het aantal transportbewegingen zoveel mogelijk te beperken. Dit spaart niet alleen het milieu maar ook de portemonnee! Verpakkingen worden ontwikkeld met inachtneming van de “essentiële eisen” (beperking van verpakking tot hetgeen minimaal benodigd).

Vandersterre